Ansprechpartner der MWG-Gruppe

Geschäftsführung

Daniel Trut­win
Tele­fon 03943 / 567 155
E‑Mail daniel.trutwin@mwg-gruppe.de

Dr. Katja Loder­stedt
Tele­fon 03943 / 567 283
E‑Mail katja.loderstedt@mwg-gruppe.de

Falko Saal­feld
Tele­fon 03943 / 567 220
E‑Mail falko.saalfeld@mwg-gruppe.de

Zentraler Vertrieb

Tho­mas Gör­zen
Tele­fon 0173 / 67 567 15
E‑Mail thomas.goerzen@mwg-alutec.de

San­dra Mül­ler
Tele­fon 03943 / 264 70 276
E‑Mail sandra.mueller@mwg-alutec.de

Andre Dur­r­hei­mer (MWG Eloxal Landau GmbH)
Tele­fon 06341 / 9559 23
Tele­fon mob. 0152 / 55 29 68 57
E‑Mail durrheimer@eloxal.de

Betriebsleitungen

Phil­ipp Hal­ler­mann Betriebs­lei­tung MWG Eloxal GmbH
Tele­fon 03943 / 567 155
E‑Mail philipp.hallermann@mwg-gruppe.de

Tho­mas Gör­zen Betriebs­lei­tung MWG Alu­tec GmbH
Tele­fon 0173 / 67 567 15
E‑Mail thomas.goerzen@mwg-alutec.de

Clif­ford Griessel Geschäfts­füh­rer MWG Eloxal Landau GmbH
Tele­fon 06341 / 9559 0
E‑Mail griessel@eloxal.de

Phil­ipp Hal­ler­mann – Betriebs­lei­tung MWG Pul­ver­be­schich­tung GmbH
Tele­fon 03943 / 567 155
E‑Mail philipp.hallermann@mwg-gruppe.de

Horst Buhl – Betriebs­lei­tung MWG Gal­va­no­tec GmbH
Tele­fon 039421 / 61 96 136
E‑Mail horst.buhl@mwg-galvanotec.de

Verwaltung

Assis­tenz der Geschäfts­füh­rung
Sabine Gie­sche

Tele­fon 03943 / 567 155
E‑Mail sabine.giesche@mwg-gruppe.de

Per­so­nal
Andrea Strzele­cki

Tele­fon 03943 / 567 236
E‑Mail andrea.strzelecki@mwg-gruppe.de

Ein­kauf
Olaf Nell

Tele­fon 03943 / 567 202
E‑Mail olaf.nell@mwg-gruppe.de

MWG Ober­flä­chen­ver­ed­lung GmbH

Am Kup­fer­ham­mer 89
38855 Wer­ni­ge­rode

Produktionsstandorte der MWG-Gruppe in Wernigerode

MWG Eloxal GmbH
MWG Gal­va­no­tec GmbH
MWG Pul­ver­be­schich­tung GmbH

Am Kup­fer­ham­mer 89
38855 Wer­ni­ge­rode

MWG Alu­tec GmbH

Paul-Ren­ner-Straße 20
38855 Wer­ni­ge­rode

Produktionsstandorte der MWG-Gruppe in Osterwieck

MWG Gal­va­no­tec GmbH

Zie­gel­ei­weg 3f
38835 Oster­wieck

MWG Manu­fak­tur GmbH

Vor dem Neu­kir­chen­tor 9
38835 Oster­wieck

Produktionsstandorte der MWG-Gruppe in Landau / Pfalz

MWG Eloxal Landau GmbH

Fas­sen­deich­straße 4
76829 Landau